Diensten

Voorkomen van arbeidsongeschiktheid levert financieel winst op.

Prevent-it biedt U ook interim consultancy en ondersteuning.

Bedrijfsadvisering in voorkomen gezondheidsrisico’s:
– Ontwikkelen en invoering van verzuimaanpak binnen uw organisatie.
– Trainingen of presentaties op het gebied van verzuimaanpak en –begeleiding.

– Advisering bij arbeidsconflicten.
– Opzetten van de invoering van Integraal gezondheidsmanagement (IGM /PAGO)

Verzuimbegeleiding:
– Ondersteuning in de aanpak van Wet Poortwachter.